Stanovy - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Stanovy

O nás

STANOVY SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. (zapsaný spolek) je samostatnou, nezávislou právnickou osobou – spolkem, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků, jako samostatných právnických osob, pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel.


Seznam článků

Článek I.

Článek II.

Článek III.

Článek IV.

Článek V.

Článek VI.

Článek VII.

Článek VIII.

Článek IX.

Článek X.

Článek XI.

Článek XII.

Článek XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Podpořili nás
Návrat na obsah