Stanovy - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
O nás

STANOVY SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. (zapsaný spolek) je samostatnou, nezávislou právnickou osobou – spolkem, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých organizačních jednotek – pobočných spolků, jako samostatných právnických osob, pomáhá zajišťovat potřeby a zájmy svých členů i ostatních osob se sluchovým postižením, tj. neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s jiným sluchovým postižením, jejich rodinných příslušníků a přátel.


Seznam článků

Článek I.

Článek II.

Článek III.

Článek IV.

Článek V.

Článek VI.

Článek VII.

Článek VIII.

Článek IX.

Článek X.

Článek XI.

Článek XII.

Článek XIII.


Podpořili nás
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s
Krajská organizace Vysočina,p.s
2018

Jsme pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., který je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.
Logo spolehliva

Kontaktujte nás

Odkazy
Pobočky

Návrat na obsah