Etické devatero pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb - Snn v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s

Úprkova 6, Jihlava
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
+420 702 022 535
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
snn-logo
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah

Etické devatero pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb

Služby > Etické kodexy

ETICKÉ DEVATERO PRO POSKYTOVATELE A UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby:

1) respektují lidskou důstojnost a základní práva;

2) dosahují výsledky, které znamenají prospěch uživatelů a také komunit, v nichž tito lidé žijí;

3) jsou šité na míru každému jednotlivci s cílem zlepšit jeho život a zajistit mu rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání, zaměstnávání a bydlení;

4) poskytují bezpečí všem uživatelům včetně těch nejvíce zranitelných tím, že brání jejich fyzickému, duševnímu a finančnímu zneužívání;

5) zplnomocňují uživatele, aby se podíleli na rozhodnutích, která se jich týkají, aby získali odvahu k vyjádření svých potřeb a hodnocení služeb, které užívají;

6) jsou holistické a kontinuální ve smyslu vyrovnaného přístupu k ostatním službám a záruk pro jejich nepřerušené pokračování;

7) poskytují se v partnerství s obcemi a také s ostatními službami v návaznosti na místní potřeby a s ohledem na jejich dostupnost, přičemž se dbá na to, aby se aktivní účastí obcí na poskytování sociálních a zdravotních služeb posilovala soudržnost v komunitě;

8) jsou poskytovány zkušenými profesionály, kteří na svém místě mají dobré zaměstnání, dobré pracovní podmínky, příležitost k celoživotnímu vzdělávání a prostředí, které podporuje nediskriminaci a rovnost příležitostí;

9) jsou vedeny transparentně a odpovědně a uživatelé se o nich snadno a srozumitelně dozvídají: jaký je jejich obsah, rozsah, kvalita a finanční podmínky.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 14. 9. 2007
Aktualizace provedena dne 1. 10. 2017
Jiřina Kocmanová
ředitelka SNN v ČR, z.s., KO Vysočina, p.s.
Podpořili nás
Návrat na obsah