Článek I. - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s. KO Vysočina,p.s.

+420 702 022 535
snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz
Úprkova 6, Jihlava
snncr
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s.
Krajská organizace Vysočina,p.s.
Přejít na obsah
Stanovy

Článek I.

NÁZEV, SÍDLO A POSTAVENÍ ORGANIZACE

1) Název je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. (pro účely těchto stanov dále jen Svaz).

2) Užívaná zkratka je SNN v ČR, z. s.
3) Svaz působí v rámci České republiky.

4) Sídlem Svazu je Praha 8, Karlínské nám. 12, PSČ 186 00.

5) IČ: 006 76 535

6) Svaz a jeho organizační jednotky – pobočné spolky, jsou od samého počátku jejich vzniku právnickými osobami, které mají vlastní právní subjektivitu, jednají svým vlastním jménem, na svůj účet, na svou vlastní odpovědnost a nesou výhradní odpovědnost za své závazky, a odpovídají za ně výhradně svým vlastním majetkem. Svaz neručí ani žádným jiným způsobem neodpovídá za závazky, povinnosti a dluhy pobočných spolků.

7) Pobočné spolky Svazu, zřízené v souladu s těmito Stanovami, používají jednotný název Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice z. s., doplněný názvem příslušného pobočného spolku a zkratkou p. s.
Podpořili nás
Návrat na obsah